home
galleries
Bio
links
guestbook
contact
Manylion   Bio

Un o Ddyfed yw'r arlunydd, ac yn y rhan honno o Gymru y sbardunwyd y mwyafrif o'r gwaith sydd i'w weld ar y wefan hon. Daeth gweddill y lluniau i fod yn America Ladin. Er fod y themau yn amrywiol, yr un ganolog yw'r elfen fenywaidd sydd mewn llynnoedd ac arfordiroedd arbennig.

Bu'n gysylltiedig a'r proffesiwn addysg am ddegawd cyn iddo ymroi o ddifrif i'r brwsh a'r paent yn 2002.
 

The painter is from Dyfed, and the vast majority of his work is inspired in that part of Wales. Latin America accounts for the remainder. Although the themes are varied, the central one seems to be the female element associated with lakes & certain coastlines.

He was involved in the teaching profession for a decade until he threw his hat in the ring as a painter in 2002.